Như tiêu đề 3610a liệt toàn bộ phím,đã luộc main,thay ic phím,test boar trên,tất cả đều not ok,coi sơ đồ thấy trên đường phím còn có thêm 1 con ic kiếng(Z2406) Remove nó câu ok.Chia sẻ ace gặp thì múc cho nhanh


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
3610a,6555 liệt toàn bộ phím

BB5 mấy con lọc phím hình như thế này ACE cứ thấ mà câu tắt cho nó là lụm lúa, bổ sung tí hình ảnh cho nó trực quan


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Click ADS To View Full Size
3610a,6555 liệt toàn bộ phím