I/ KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN
D200 : IC Nguồn ( Gồm nguồn, CoBBa, Sạc, ngoại vi)
D450 : Flash
D400 : CPU
X303 : Tiếp xúc bàn phím
X300 : Tiếp xúc màn hình
B301 : Chuông
B300 : Pin Backup
S300 : Nút nguồn
B200 : Tạo dao động cho IC nguồn
Z301 : IC đệm bàn phím
X101 : Tiếp xúc bàn phím
X386 : Tiếp xúc ổ sim
G650 : Tạo dao động cho phần sóng
G660 : Dao động 26MHZ
N356 : Điều khiển Radio
N600 : IC trung tần ( Haga)
N700 : Công suất
Z500 : Duplex
X100 : Tiếp xúc sạc, rung, mic.

II/ KHÔNG RUNG
1. Dùng vom kiểm tra rung
2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc rung
3. Kiểm tra điện áp tại chân số 1(Tx rung)
Nếu không có ta nối tới tụ C202
4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (Tx rung) đến C115 đến C114,C108 đến G3(D200)
5. Hàn lại IC nguồn D200.
6. Chạy lại chương trình
7. Thay IC D200 ( phải giải mã vì có CoBBa)III. KHÔNG CHUÔNG
1. Dùng Vom kiểm tra chuông
2. Kiểm tra VBAT tại chân 1 của chuông.
Nếu tại chân 1 không có điện áp thì ta nối tới R200.
3. Kiểm tra đường mạch từ
chân 2( chuông) → C308 → C307 → C306 → G2 (D200).
4. Hàn lại chân chuông
5. Chạy lại chương trình
6. Hàn lại IC nguồn
7. Thay IC nguồn (Giải mã)

IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH
1. Dùng Vom kiểm tra các bóng đèn
2. Hàn lại chân Led
3. Hàn lại V329, V301, V300, R305, R306, R304, R307
4. Kiểm tra điện áp VBAT tại V329, R307, R304
Nếu đứt ta nối tới tụ C202
5. Kiểm tra đường mạch in từ V301 → chân (+) của đèn
6. Kiểm tra đường mạch từ chân số 5(V301) → R305 → F3(D200)
7. Chay lại chương trình
8. Hàn lại D200
9. Thay D200 (Giải mã)

V/ NÓI KHÔNG NGHE
1. Dùng Vom kiểm tra mic
2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic
3. Hàn lại linh kiện C105, Z100, L105, R157, C151(Tụ đôi)
4. Kiểm tra đường mạch in từ
 chân số 1 mic đến L105 → R157 → C151 → j1,j2 (D200)
 chân số 2 mic →Z100 → GND
5. Kiểm tra các linh kiện C105, L105, R157, C151
6. Hàn IC nguồn
7. Chạy lại chương trình
8. Thay IC nguồn (giải mã)


VI/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
1. Dùng Vom kiểm tra Loa
2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Loa
3. Hàn lại linh kiện L151(đôi), C160(đôi), C152, C156, R164(Trở đôi)
4. Kiểm tra đường mạch in từ:
 Chân 1 → L151 → C160 → R164
 Chân 2 → L151 → C160 → C156, C152, C160 → R164
5. Kiểm tra các linh kiện L151, R164, C160, C152, C156
6. Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C160, C156
7. Kiểm tra đường mạch từ R164 → M1, M2(D200)
8. Chạy lại chương trình
9. Hàn lai IC nguồn (D200)
10. Thay D200 ( giải mã)

VII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC
1. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu sạc
2. Hàn lại linh kiện: C100, C103, V100, L100, F100
3. Kiểm tra đường mạch in từ:
 Chân 1 → F100 → L100 → C100 → C103 → V100
 Chân 2 → mass
4. Kiểm tra đương mạch in từ:
V100 → M9, P9, L6 (D200) → N10, P10, L9 → R200 → VBAT
5. Tháo bỏ C100, C103, V100
6. Chạy lại chương trình
7. Hàn lại D200.
8. Thay D200 (giải mã).

VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ
1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc màn hình
2. Hàn laị chấu tiếp xúc
3. Thay thử màn hình
4. Kiểm tra các tụ C832, C303 và hàn lạI X300 (Dùng mỏ hàn)
5. Kiểm tra đường mạch in từ:
 Chân 8(Tx màn hình)  C382
 Chân 7(Tx màn hình)  C303 (Tụ đôi) = VIO= 1.8 V
 Chân 6(Tx màn hình) C303(Tụ đôi) = VFLASH 1 = 2.8 V
 Chân 5(Tx màn hình) C6 (D400)
 Chân 4(Tx màn hình) B6 D400)
 Chân 3(Tx màn hình) GND
 Chân 2(Tx màn hình) C7 (D400)
 Chân 1(Tx màn hình) A7 (D400)
6. Chạy lạị chương trình
7. Hàn lạị CPU
8. Thay CPU
Chú ý: Nếu chọn file chạy không đúng cũng có thể trắng màn hình.

IX/ INSERT SIMCARD
1. Vệ sinh sim card
2. Vệ sinh và nâng cao ổ sim
3. Hàn lại các chân ổ sim
4. Hàn lại R388
5. Kiểm tra đường mach in từ :
 Chân 1 (X386)  J389 C389
 Chân 2 (X386)  J387 R1(R388)  A2(D200)
 Chân 3 (X386)  J388 R2(R388)  B3(D200)
 Chân 4 (X386)  C386 J386  R3(R388)  B2(D200)
 Chân 5 (X386) không dùng
 Chân 6 (X386)  GND
6. Nối dây R388 (Từ dấu chấm của R388 ta nối dây theo chiều kim đồng hồ :

7. Hàn lại D200
8. Thay D200 (Giải mã)

X/ RADIO (N356)
1. Kiểm tra rack cắm phone
2. Kiểm tra áp:
Vflash 2 = C367 =2.8V cấp cho N356 tại chân 8, 23, 25.
Nếu không có thì ta nối dây tới tụ C204 do IC nguồn cấp ra áp . Nếu tại C204 ko có áp Vflash 2 thì hàn lại hoặc thay IC nguồn.
3. Dao động Z357, Z358, Z356 quản lý và phân chia kênh.
4. Kiểm tra đường mạch in tại:
 Chân 47(N356)  ANT
 Chân 42(N356)  R380GND
5. Hàn lại các tụ điện và điện trở.
6. Hàn lại N356, thay N356.

XI/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN
1. Vệ sinh board tiếp xúc bàn phím
2. Vệ sinh tiếp xúc X303
3. Hàn lại Z301
4. Kiểm tra đường mạch từ tiếp xúc X303  Z301 D400
5. Thay Z301
6. Hàn lại D400
7. Thay D400

XII/ MẤT NGUỒN
1. Kiểm tra điện áp viên pin  3.6 v
2. Vệ sinh tiếp xúc pin và nâng cao tiếp xúc
3. Kiểm tra nút nguồn và đường mạch:
 Chân 1(S300)  GND
 Chân 2(S300) C312R301P7(D200)
4. Kiểm tra điện áp ngõ vào C202  3,6v
5. Kiểm tra điện áp ngõ ra:
 VIO = C207 = 1.8V
 VCORE = C208 = 1.8 V
 VR3 = C227 = 2.8 V
Nếu 1 trong 3 điện áp trên không đúng thì hàn lại IC nguồn
6. Thay IC nguồn
7. Kiểm tra dao động 26MHZ tại C660. Nếu không có dao động 26MHZ thì hàn lại G660 , thay G660.
8. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì hàn lại trung tần N600.
9. Thay trung tần N600
10. Chạy lại chương trình cho Flash
11. Hàn lại CPU
12. Hàn lại Flash
13. Thay CPU
14. Thay Flash

XIII/ MẤT SÓNG
PHẦN THU SÓNG
Anten  Z500  Z520  L502  C501  V500  C502  Z501  C506,C505  C9,B9 (N600)  G5,G6  C13,D12 (D200) M1,M2  Loa
PHẦN PHÁT SÓNG:
MicJ1,J2 (D200) E11, G14, E12, E14R607, R608 H3,J3,G3, H4 (N600)A1,B1R706, R701 C701,C702 Z700 4 (N700)211 (L750)7C71616(Z500)12 anten
1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten
2. Kiểm tra các điện áp:
 VRIA = C221 ≈ 5v
 VR4 = C222 = 2.8v
 VR5 = C226 = 2.8v
 VR6 = C225 = 2.8v
 VRT=VR7 = C224 = 2.8v
3. Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại D200
4. Thay D200 (giải mã)
5. Hàn lại trung tần
6. Thay trung tần
7. Kiểm tra và thay Duplex
8. Nếu không có sóng ra thì thường hư công suất. Kiểm tra và thay công suất.